Често задавани въпроси

1. Какво е необходимо да направя, за да мога да използвам системата?

За да може да използвате системата за плащане на такси за детски градини, трябва да получите клиентски номер от администрацията на детската градина, която посещава детето Ви. За да може да заплащате онлайн дължимите от Вас суми, трябва да имате направена регистрация в сайта за електронни разплащания  https://epay.bg  (трябва да регистрирате в epay.bg ваша дебитна или кредитна банкова карта, от която ще бъдат превеждани дължимите суми).  Ако нямате направена регистрация в epay.bg, може да заплащате на каса на Easypay или на банкомат, чрез кода за плащане, който ще Ви генерира системата на epay.bg, при подаване на заявка за плащане на ваше задължение от настоящата система към epay.bg.

2. Имам клиентски номер, как да използвам системата?

В началната страница на системата въведете клиентския си номер и последните 4 цифри от ЕГН-то на детето. При успешно логване, системата ще Ви покаже меню, от което може да виждате текущите си задължения, архив на вече платени такси за стари месеци, както и да се абонирате за e-mail известяване.

3. Как става заплащането онлайн на дадено задължение?

В страницата 'Текущи задължения' системата Ви показва месеците, за които имате неплатени такси, броя дни, които детето е посещавало детското заведение през съответния месец и начислената такса за този брой дни. За да заплатите задължението си за даден месец, натиснете съответния бутон 'плати онлайн'. Системата ще Ви пренасочи към сайта за електронни разплащания https://epay.bg  Ако имате регистрация в epay.bg, въведeте вашия код и парола, с които сте регистрирани в epay.bg, посочете банкова карта или микросметка, от която ще бъдe преведена дължимата сума и потвърдете плащането. След успешно заплащане на дължимата сума, epay.bg ще Ви пренасочи обратно към настоящия сайт, където ще видите, че задължението Ви е отразено като платено. Ако нямате регистрация в системата на epay.bg, може да изберете заплащане на каса на Easypay или на банкомат. За целта трябва да си запишете кода за плащане, който системата на epay.bg Ви показва на екрана и с този код да отидете на каса на Easypay или на банкомат и да извършите плащането на дължимата сума. Този код за плащане е обвързан с конкретната заявка за плащане на конкретното задължение, което сте избрали, не е някакъв постоянен код, с който може да заплащате винаги Вашите задължения. Обърнете внимание, че кодът за плащане има посочена дата и час на валидност. Ако не извършите плащането до посочената дата и час, той престава да е валиден и плащането Ви ще бъде отхвърлено. След успешно плащане от Ваша страна на каса на Easypay или на банкомат с кода за плащане, системата ще получи обратна информация от epay.bg и  Вашето задължение ще бъде отразено като платено.

4. Какво представлява e-mail известяването?

В страницата 'Уведомяване по e-mail' може да посочите e-mail адрес, на който системата да Ви изпраща съобщения за възникнали нови задължения, за наближаващ краен срок за плащане на дадено задължение и за успешно заплатена такса по електронен път.

5. Защо към дължимата такса за даден месец имам начислена лихва?

Информацията за дължимите такси за всеки изминал месец е достъпна на сайта от 3-то число на текущия месец. Ако таксата за изминалия месец се заплати до 10-то число на текущия месец, не се дължи лихва. За всеки ден просрочие след 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася дължимата такса, системата начислява лихва. Ако сте се абонирали за e-mail известяване, 3 дни преди да настъпи крайния срок за плащане на таксата (10-то число на месеца), ще получите напомнящо съобщение по e-mail, ако таксата все още не е заплатена.